شرکت آراد کبودان ارومیه از سال 1395 در زمینه تولید و فراوری آرتمیا با تیم مجرب و زیر نظر اساتید بنام صنعت ارتمیا شروع به فعالیت کرد

محصولات

سیست آرتمیا
دکپسوله آرتمیا
بیومس منجمد آرتمیا
سیست آرتمیا