آراد كبودان اروميه

اين شركت از سال 1395 با تكيه بر تحقيقات و كسب دانش فني فراوري آرتميا شروع به فعاليت نمود و در سال 1397 با راه اندازي خط فراوري سيست آرتميا بصورت كاملا صنعتي وارد اين حوضه گرديد و در حال حاضر با ظرفيت 20 تن سيست آرتميا در سال در حال فعاليت مي باشد

سیست آرتمیا

سيست خشك آرتميا با درصد هج 90درصد در مدت زمان 24 ساعت تعداد ناپلي در گرم 250000 جهت ثبت سفارش به قسمت فروشگاه سايت مراجعه كنيد.

بازگشت به همه ی محصولات
Image